HIRADÓ ADATBÁZIS
Fejlesztés alatt!

Heti híradók
Különkiadások
Világhíradók
Tematikus híradók
Egyéb híradók

Magyar Filmhíradók eseményjegyzéke

A rendszeres filmhíradókészítés Európában – így Magyarországon is – a múlt század tizes éveiben indult meg. Az évtizedből az 1913-ban alapított Kinoriport dokumentumfelvételein és híradó jellegű tudósításain kívül egy-egy alkalmi híradó (a tizes évek végéről és a huszas évek elejéről a Schwartzenberg, a Star, a Corvin és a Concordia filmgyárak, illetve a Pesti Napló híradói), valamint két rövid életű híradósorozat (az Est Film húsz száma 1918 szeptembere és 1919 márciusa között, illetve a Vörös Riport Film húsz száma a Magyar Tanácsköztársaság idejéből) maradt fenn. Az 1924-ben alapított Könyves Kálmán körúti Magyar Film Iroda (MFI) az év őszén készíti első híradóját, ettől kezdve heti rendszerességgel, 1944-ig folyamatosan számozva készülnek híradók ebben a stúdióban – összesen 1084. Az MFI 1931-ben, a 400. híradó elkészítésével tért át a hangos technikára. A koalíciós években nem is csak egy cég gyártott híradókat. Az egykori MFI jogutódja, a Magyar Központi Híradó (MKH) Rt. 1945. júniustól októberig készítette a Heti Híreket, összesen tíz számot. 1945 után rövid időre több párt is jelentkezett híradóval (Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt), majd ez év júniusában a Kommunista Párt égisze alatt megindult a Mafirt Krónika (a Magyar Filmipari Rt. heti híradója), melyből folyamatos számozással összesen 112 jelent meg. 1948 március 15-től helyét és szerepét a Magyar Filmhíradó vette át, az Új Magyar Filmiroda készítésében. Ebben az évben államosították a filmipart, a Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat egyesítette a filmszakma minden ágazatát – itt készültek a híradók is. A sorozatból folyamatos számozással 55 készült el, 1949 márciusának utolsó hetéig. 1949 április első hetétől jelent meg hetente a Magyar Filmhíradó évenként újra számozott 52 száma. 1950-től a Magyar Híradó és Dokumentumfilmgyárban készültek a magyar filmhíradók (kivételt csak az 1956 október vége és decembere közötti időszak jelentett, amikor a híradófilmgyártás szünetelt) egészen a rendszerváltásig, 1991-ig.

A heti Magyar Filmhíradó az 1991/24-es számmal megszűnt, helyét az ég hátralévő hónapjaiban a videotechnikára készült MOVI Híradó vette át (az 1991-es év Magyar Filmhíradói közül néhány nem 35 mm-es technikára, hanem videóra készült: ezeket MOVI Krónika néven is feltüntetjük). A heti híradókon kívül az elmúlt évtizedekben számos tematikus híradó (sporthíradó, világhíradó) és híradó különkiadás is készült.

Ez az eseményjegyzék a magyar heti filmhíradók anyagát tekinti át a kezdetektől 1991-ig. A korai néma híradók (pl. Schwarzenberg, Concordia, Corvin) gyakran külön (al)címmel jelentek meg. Az egységesség kedvéért a listában ezek az adott filmgyár neve alatt, sorszámozva szerepelnek (pl. Schwarzenberg híradó 1.), és az inzertlista előtt tüntetjük fel az adott híradó címét. Anyagunk a korai (1924 előtti) híradók esetében az inzertlistát tartalmazza; az 1924–1944 közötti MFI-számok esetében – a kereshetőség és az adott esemény témájának azonosítása kedvéért – az inzertek és/vagy híradó eseménycímek szerkesztett, bővített változatát tüntetjük fel. Az 1945 utáni híradóknál a filmográfiákban és a filmévkönyvekben megadott eseménycímjegyzék volt kiindulópontunk – ezt egészítettük ki-javítottuk a Magyar Nemzeti Filmarchívumban meglévő híradó archiválások alapján. Amennyiben egy híradó nem található meg a gyűjteményünkben (és az eseményjegyzékét sem tudtuk rekonstruálni), azt külön jelezzük. Főleg az 1945 előtti híradók esetében jellemző, hogy adott híradó-számok csak hiányosan maradtak fenn a gyűjteményünkben: bizonyos események hiányoznak belőlük. Ilyenkor kurziválva szerepeltetjük a gyűjteményi példányból hiányzó, ám a forrásokból azonosítható események címeit. Az 1945 utáni híradók eseményjegyzékében a kiegészítések [kapcsos zárojelek között] szerepelnek. A heti filmhíradók eseményleírásai után ezt az adatbázist a híradókülönkiadások, a világhíradók és a tematikus híradók anyagának publikálásával kívánjuk kiegészíteni.

Mivel a magyar híradóállomány felújítása és archiválása, az anyagok tartalmi ellenőrzése-kiegészítése jelenleg is zajlik a Magyar Nemzet Filmarchívumban, ez az eseménylista a jelenlegi információkat tükrözi. Az adatokat, eseménycímeket folyamatosan igyekszünk bővíteni és pontosítani (a felújítások során folyamatosan kerülnek elő korábban eltűnt híradóesemény-kivágások). Kérjük, amennyiben észrevételük, kiegészítésük van az anyaggal kapcsolatban, itt jelezzék.

A keresőablakba beírt kifejezéssel a teljes eseményjegyzékben lehet keresni, de az adott évek anyagai külön-külön is lekérdezhetők.